50 Κοινωνικές Δεξιότητες για παιδιά

Μετάφραση- Επιμέλεια: Γιάννης Τσιτσιβός, Εργοθεραπευτής

1. Να περιμένει τη σειρά του
2. Να επαινεί τους άλλους
3. Να γιορτάζει τις επιτυχίες
4. Να βοηθάει τους άλλους
5. Να σέβεται τον προσωπικό χώρο του άλλου


6. Να μοιράζεται
7. Να ζητάει βοήθεια
8. Να ξέρει και να κερδίζει και να χάνει
9. Να ζητάει την άδεια
10. Να ασκεί κριτική
11. Να χρησιμοποιεί τον σωστό τόνο και ένταση της φωνής
12. Να ζητάει συγγνώμη
13. Να συμμετέχει
14. Να περιμένει να τελειώσει ο ομιλητής πριν ξεκινήσει ο ίδιος να μιλάει
15. Να είναι καλός φίλος
16. Να ολοκληρώνει τις δραστηριότητες
17. Να είναι ευγενικός
18. Να χρησιμοποιεί ονόματα
19. Να ενθαρρύνει τους άλλους
20. Να έχει υπομονή
21. Να επικοινωνεί ξεκάθαρα
22. Να αποδέχεται τη διαφορετικότητα
23. Να ακούει ενεργά
24. Να διευθετεί αντιθέσεις
25. Να ακολουθεί οδηγίες
26. Να παραφράζει
27. Να παραμένει στην ομάδα
28. Να κάνει φιλοφρονήσεις
29. Να διαφωνεί με ευγενικό και σεβαστικό τρόπο
30. Να βοηθάει τους άλλους
31. Να δέχεται κριτική
32. Να δέχεται το “όχι” ως απάντηση
33. Να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ αναμενόμενων και μη αναμενόμενων συμπεριφορών
34. Να αντιστέκεται σε έντονη πίεση
35. Να μοιράζεται τις ιδέες του
36. Να έχει βλεμματική επαφή
37. Να σέβεται την άποψη των άλλων
38. Να συμβιβάζεται
39. Να διαπραγματεύεται
40. Να έχει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
41. Να έχει καλούς τρόπους
42. Να σκέφτεται πριν μιλήσει
43. Να ξέρει να συγχωρεί
44. Να ξέρει να λύνει προβλήματα
45. Να έχει ευέλικτη σκέψη
46. Να αναγνωρίζει τη γλώσσα του σώματος, ή άλλα μη λεκτικά στοιχεία
47. Να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του
48. Να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων
49. Να έρχεται στη θέση του άλλου
50. Να έχει επίγνωση των πράξεών του

 

 

ΠΗΓΗ: http://www.andnextcomesL.com