ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ (SENSORY DIET)

Η Αισθητηριακή Δίαιτα του παιδιού : Όπως όλα τα παιδιά χρειάζονται τροφή για να τους δώσει ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ακριβώς χρειάζονται και κάποιο αισθητηριακό ερέθισμα ώστε να παραμένει αισθητηριακά ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

 

Τι είναι η Αισθητηριακή Δίαιτα;

Η Αισθητηριακή Δίαιτα δεν σχετίζεται με το φαγητό! Πρόκειται για ένα λεπτομερές πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οι οποίες δίνουν στο παιδί το αισθητηριακό ερέθισμα που χρειάζεται ώστε να διαχειριστεί, όσο το δυνατόν καλύτερα, τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς του. Προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια που χρειάζεται το παιδί ώστε να λειτουργεί αποδοτικά στο σχολείο, στο σπίτι, ή και εκτός αυτού, και αποσκοπεί στη μάθηση, στη κοινωνικοποίηση ή στο να τρώει με κόσμο χωρίς να αγχώνεται από την παρουσία τους.
Μέσω της Αισθητηριακής Δίαιτας, και με την πάροδο του χρόνου, το παιδί δέχεται την απαραίτητη βοήθεια ώστε να γίνει πιο οργανωμένο, να προσαρμόζεται πιο εύκολα και να αναπτύσσει δεξιότητες.
Η Αισθητηριακή Δίαιτα βασίζεται στις ανάγκες του παιδιού που έχουν αναγνωριστεί έπειτα από μία εργοθεραπευτική αξιολόγηση, διεξαχθείσα από θεραπευτή εξειδικευμένο στη θεραπευτική μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Η αποτελεσματικότητα της δίαιτας βασίζεται στην παροχή ευκαιριών κατά τη διάρκεια της ημέρας και των ημερήσιων δραστηριοτήτων του για να λάβει το παιδί συγκεκριμένες αισθητηριακές εμπειρίες. Κάποια παιδιά χρειάζονται επιπλέον εμπειρίες για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του νευρικού τους συστήματος, έτσι ώστε να διαβούν ομαλά την πορεία της ημέρας τους. Είναι σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος για να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες εμπειρίες όσον αφορά τη μορφή, την ένταση και τη διάρκειά τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες.
Η Αισθητηριακή Δίαιτα, επομένως, αποτελεί ένα εξατομικευμένο ημερήσιο πρόγραμμα συστάσεων που συμπεριλαμβάνει ένα συνδυασμό διεγερτικών, οργανωτικών και κατευναστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν το απτικό, το ιδιοδεκτικό και το αιθουσαίο σύστημα.

Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και το νευρικό του σύστημα, οι δραστηριότητες διακρίνονται σε:
Διεγερτικές: οφελούν το παιδί που είναι υπο-ευαίσθητο (δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται αρκετά) και το οποίο χρειάζεται μια ώθηση για να έχει το κατάλληλο επίπεδο διέγερσης.
Κατευναστικές: βοηθούν το παιδί με υπερ-ευαισθησίες να μειώσει την υπερ-αντιδραστικότητά του προς τα διάφορα αισθητηριακά ερεθίσματα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό, με τις δικές του μοναδικές αισθητηριακές ανάγκες. Η Αισθητηριακή Δίαιτα κάθε παιδιού είναι σχεδιασμένη για τις δικές του ανάγκες και μόνο. Ο θεραπευτής, ο οποίος έχει ειδικευθεί στο να δουλεύει με παιδιά που εμφανίζουν αισθητηριακές δυσκολίες, παρατηρεί, αξιολογεί και συνεργάζεται με το παιδί, ώστε να το βοηθήσει να αναπτύξει την κατάλληλη για αυτό αισθητηριακή δίαιτα. Παρόλ’ αυτά, η εφαρμογή της δίαιτας επί καθημερινής βάσεως εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον γονέα και το παιδί. Η σωστή εφαρμογή της και σύμφωνα με τις οδηγίες του θεραπευτή, θα επιφέρει άμεσα επιθυμητά αποτελέσματα, τόσο ως προς τη συμπεριφορά του παιδιού, όσο και ως προς τις επιδόσεις του στο σχολείο. Με άλλα λόγια θα εμπλουτίσει την ικανότητα του παιδιού να λειτουργεί ομαλά.


Πηγή:
Raising a Sensory Smart Child: The Definitive Handbook for Helping Your Child with Sensory Processing Issues, Revised Edition, By Lindsey Biel, Nancy Peske