Σύστημα M.O.R.E.

ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Η θεραπεία M.O.R.E. (Motor-Oral-Respiration-Eye) εφαρμόζεται σε παιδιά με νευρο-εξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Βασίζεται στην νευροφυσιολογική εξέλιξη του στόματος με την λειτουργία της αναπνοής, της κίνησης των ματιών, της προσοχής – συγκέντρωσης, της μάθησης και της εγρήγορσης, της αυτορύθμισης, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης καθώς και της σημαντικότατης συνεργίας Απομύζησης - Κατάποσης - Αναπνοής.


Εφαρμόζεται με ειδικό πρωτόκολλο, απαιτεί εξειδίκευση και χρησιμοποιείται από λογοθεραπευτή – εργοθεραπευτή – φυσιοθεραπευτή.
Το σύστημα M.O.R.E περιλαμβάνει αναπνευστικές ασκήσεις καθώς και χρήση σφυριχτρών διαφορετικού βαθμού δυσκολίας σε επίπεδο κινητικό, στοματικό και οπτικό.

Στόχος:
Ο στόχος του συστήματος M.O.R.E είναι – αναλόγως την διάγνωση – η βελτίωση των δυσκολιών που παρατηρούνται σε κάθε περίπτωση και δυσχεραίνουν την στοματο-αναπνευστική λειτουργία (συγχρονισμός απομύζησης – κατάποσης – αναπνοής, κινητικός συντονισμός) καθώς και των δυσκολιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης (οπτική, απτική, ακουστική αμυντικότητα, δυσκολίες στην ισορροπία και τον κινητικό σχεδιασμό, δυσκολίες αμφίπλευρου συντονισμού, δυσκολίες στην αισθητηριακή ρύθμιση, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες χωροχρονικής οργάνωσης, υπερκινητικότητα κ.α.).

 

Πότε και γιατί χρησιμοποιείται ;

Η θεραπεία M.O.R.E χρησιμοποιείται σε παιδιά με :

 Αναπτυξιακές Διαταραχές-Αυτισμός

 Εγκεφαλική Παράλυση

 Σύνδρομα

 Διαταραχές Μάσησης - Κατάποσης

 Ψυχοκινητική Καθυστέρηση

 Διαταραχή στη Ροή της Ομιλίας (Τραυλισμός)

 Καθυστέρηση Λόγου-Ομιλίας, Ανωριμότητα

 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα