Συμπτώματα που συνιστούν διαταραχές στη λειτουργική όραση μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση των ματιών, τη συμπεριφορά του παιδιού όταν εκτελεί δραστηριότητες που απαιτούν οπτική προσοχή ή παράπονα που εκφράζει το παιδί όταν χρησιμοποιεί τα μάτια του (σε δραστηριότητες που απαιτούν έντονη οπτική προσοχή) ή μετά.

Γράφει ο Βασίλης Π. Τσιτσιβός MD, Ορθοπεδικός Χειρουργός

Με τον όρο σκολίωση περιγράφεται η συνηθέστερη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Πρόκειται για διεθνή λέξη (scoliosis), η οποία προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «σκολιός» που σημαίνει «στρεβλός-στραβός». Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτος ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε τη λέξη «σκολίωσις» για να περιγράψει την τρισδιάστατη αυτή παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης.