Το σύστημα “Τouch and Say” ή αλλιώς “Άγγιξε και Πες” είναι ένα σύστημα χειρονομιών που αντιπροσωπεύουν τους φθόγγους και κυρίως τα φωνήματα. Οι χειρονομίες αντιστοιχούν στο πώς και πού παράγεται το κάθε φώνημα στην στοματική κοιλότητα, αγγίζοντας τους αρθρωτές; τα χείλη, τα μάγουλα, τους γνάθους και το λαιμό.

Η Αισθητηριακή Δίαιτα του παιδιού : Όπως όλα τα παιδιά χρειάζονται τροφή για να τους δώσει ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ακριβώς χρειάζονται και κάποιο αισθητηριακό ερέθισμα ώστε να παραμένει αισθητηριακά ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τι είναι το TEACCH : Το TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children = Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας), αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά που εκδηλώνουν αυτιστικές διαταραχές, και το οποίο πρόγραμμα ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα, αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία.

Το Λεξιλόγιο Makaton αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας. Πρόκειται για μία προσέγγιση διδασκαλίας επικοινωνιακών και γλωσσικών ικανοτήτων, με τη χρήση νοημάτων με τα χέρια ή / και γραφικών συμβόλων, συνοδευμένων από ομιλία.

Τι είναι το Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ακρόασης (Therapeutic Listening) : Η Ακρόαση (Listening) αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου, η εφαρμογή της οποίας δεν περιορίζεται μόνο στο ακουστικό σύστημα του ανθρώπου. Έχει άμεση σχέση με το σύνολο των αισθήσεων του σώματος.

Οι εικονογραφημένες ιστορίες είναι μια μέθοδος η οποία δημιουργήθηκε από την Carol Gray και βοηθάει στην ανάπτυξη της κοινωνικής κατανόησης ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (εν συντομία ΔΑΦ).

Τι είναι η Αισθητηριακή Αμυντικότητα (α.α.); Η αισθητηριακή αμυντικότητα είναι μία συγκέντρωση συμπτωμάτων τα οποία έχουν σχέση με αρνητικές ή αμυντικές αντιδράσεις του ατόμου σε ακίνδυνα ερεθίσματα προς ένα ή περισσότερα αισθητηριακά συστήματα. 

ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Η θεραπεία M.O.R.E. (Motor-Oral-Respiration-Eye) εφαρμόζεται σε παιδιά με νευρο-εξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Βασίζεται στην νευροφυσιολογική εξέλιξη του στόματος με την λειτουργία της αναπνοής, της κίνησης των ματιών, της προσοχής – συγκέντρωσης, της μάθησης και της εγρήγορσης, της αυτορύθμισης, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης καθώς και της σημαντικότατης συνεργίας Απομύζησης - Κατάποσης - Αναπνοής.

To PECS αναπτύχθηκε το 1985 σαν ένα μοναδικό πακέτο παρέμβασης ενισχυτικής/εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με κάποια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ή συναφείς αναπτυξιακές δυσκολίες.