Το DTVP-3 αποτελεί τη νεότερη έκδοση του ευρέως διαδεδομένου Developmental Test of Visual Perception της Marianne Frostig. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση δυσκολιών οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικών διαταραχών για παιδιά ηλικίας 4 έως 13 ετών.

Το Movement ABC-2 είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της κινητικής συμπεριφοράς παιδιών ηλικίας 3-16 ετών και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο αξιολόγησης και παρέμβασης σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με κινητικά προβλήματα. Το «Movement ABC-2» έχει σχεδιασθεί από τους Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL και εκδόθηκε το 2007.

Το Sensory Profile αποτελεί ένα εργαλείο εκπαίδευσης και απόκλισης κοινής γλώσσας μεταξύ γονέων και θεραπευτών. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο «φροντιστή», δηλαδή μπορεί να συμπληρωθεί από γονιό, δάσκαλο, νταντά κτλ. του παιδιού. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών.

Η Dr. A. Jean Ayres, η εργοθεραπεύτρια που διαμόρφωσε τη θεωρία και την παρέμβαση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ανέπτυξε τα Sensory Integration and Praxis Tests (SITP), ώστε να αναπτύξει λεπτομερείς, σταθμισμένες κλίμακες που να καλύπτουν τις διάφορες πλευρές της αισθητηριακής αντίληψης και του κινητικού σχεδιασμού.