ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ AYRES

Η Dr. A. Jean Ayres, η εργοθεραπεύτρια που διαμόρφωσε τη θεωρία και την παρέμβαση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ανέπτυξε τα Sensory Integration and Praxis Tests (SITP), ώστε να αναπτύξει λεπτομερείς, σταθμισμένες κλίμακες που να καλύπτουν τις διάφορες πλευρές της αισθητηριακής αντίληψης και του κινητικού σχεδιασμού.

Παρόλα αυτά, οι σταθμισμένες δοκιμασίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν καθολικά σε όλα τα παιδιά λόγω των περιορισμών σε ηλικιακά όρια, και στους τύπους δομών που μετρούν, όπως και τα επίπεδα δυσκολίας.

Για τις δομές που δεν υπήρχαν σταθμισμένες μετρήσεις, η Dr. Ayres ανέπτυξε μια ομάδα δομημένων κλινικών παρατηρήσεων που, είτε ήταν συμπληρωματικές για τ’ αποτελέσματα των σταθμισμένων δοκιμασιών, ή μπορούσε να είναι το κύριο εξεταστικό εργαλείο όταν οι σταθμισμένες μετρήσεις είναι ακατάλληλες.