ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

Το Αθηνά Τεστ - Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό δυσκολιών στην ανταπόκριση των απαιτήσεων του σχολείου.

Δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε σημαντικούς τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει περιοχές που είναι ελλειμματικές και χρήζουν ιδιαίτερης παρέμβασης.

Το Αθηνά Τεστ μπορεί να χορηγηθεί από νηπιαγωγούς, δασκάλους και άλλους ειδικούς που ασχολούνται με τα προβλήματα στην παιδική ηλικία. Χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών

 Σε σοβαρές νοητικές ανεπάρκειες (5-14 ετών) και

 Μεμονωμένες επιμέρους κλίμακες του τεστ (από νηπιακή έως εφηβική ηλικία).

Με το Αθηνά Τεστ μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και να βοηθήσουμε αποτελεσματικότερα τα παιδιά που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή πρόκειται να παρουσιάσουν δυσκολίες μάθησης στο σχολείο. Χρησιμοποιείται δηλαδή για την έγκαιρη πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί στο σχολείο.